Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

Fotogrammetrie

Fotogrammetrie je měřičská metoda, kterou jsou získávány informace o geometrických vlastnostech objektů z fotografických snímků. Při naší práci používáme výhradně průsekovou fotogrammetrii, která pracuje s více snímky.

Touto metodou či laserovým skenováním je vytvořen přesný virtuální 3D model, který je následně opatřen reálnou fototexturou v požadovaném rozlišení. Výstupem jsou přesné ortofotoplány, které jsou neocenitelným podkladem pro práci projektantů, stavebních historiků a restaurátorů.

fotogrammetrie historických staveb

Kostel svatého Mikuláše v Jiráskových sadech v Hradci Králové, ikonostas

fotogrammetrie historických staveb

Zámek Choltice, kaple svatého Romedia, rozvinutý pohled

fotogrammetrie památek

Státní hrad Kunětická Hora, jižní průčelí

fotogrammetrie historických památek

Červený kostel v Olomouci, jižní průčelí

fotogrammetrie historických staveb

Suchardův dům v Nové Pace, jihozápadní průčelí

nahoru
nahoru