Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

Služby pro obnovu památek

Provádíme následující činnosti:

  • geodetické zaměření staveb a urbanistických celků (zaměření stávajícího stavu, fotogrammetrie, laserscanning)
  • stavebně-historické průzkumy, inventarizace umělecko-řemeslných prvků staveb
  • diagnostiku staveb (stavebně technický průzkum, statický průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum, průzkum vlhkosti a salinity zdiva, průzkum biologického napadení, radonový průzkum, průzkum stavebních materiálů a hmot)
  • restaurátorské průzkumy a záměry
  • zpracování studií a projektových dokumentací (projektová dokumentace pro územní řízení – DÚR, pro stavební povolení – DSP, pro provádění stavby – DPS, pro výběr zhotovitele stavby – DZS)
  • inženýrskou činnost
  • poradenství při zajišťování finančních prostředků na realizaci stavby z vhodných dotačních titulů
  • technickou pomoc při výběru zhotovitele díla, autorský a technický dozor investora při realizaci díla
  • zpracování programů regenerací městských památkových zón a programů záchrany architektonického dědictví
rekonstrukce památek
nahoru
nahoru