Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.
památkový atelier památkový atelier

Mgr. Renata Veselá; email: info@pamatkovyatelier.cz; tel.: 773 930 755

Ing. Miloš Kudrnovský; email: milos.kudrnovsky@seznam.cz; tel.: 736 123 764

restaurování, obnova a rekonstrukce památek

zaměřování historických staveb, fotogrammetrie, laserscanning

stavebně historický průzkum, inventarizace umělecko řemeslných prvků stavby

stavebně technický průzkum, statický průzkum, průzkum vlhkosti a salinity zdiva, biologický (mykologický) průzkum

restaurátorský průzkum a záměr

architektonická studie a projektová dokumentace (projektová dokumentace pro územní řízení – DÚR, pro stavební povolení – DSP, pro provádění stavby – DPS, pro výběr zhotovitele stavby – DZS)

inženýrská činnost

dotační poradenství

autorský a technický dozor

program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny

program záchrany architektonického dědictví

nahoru