Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

Kontakt

Projekční ateliér pro dokumentaci,
průzkum a obnovu historických staveb, spol. s.r.o.

sídlo společnosti: Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. C 39756/KSHK

datová schránka: zr8k5b6

bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.: 1024040132/5500

IČ: 06226787

DIČ: CZ06226787

jednatelka společnosti: Mgr. Renata Veselá; tel.č.: 773 930 755; email: info@pamatkovyatelier.cz

zodpovědný projektant: Ing. Miloš Kudrnovský; autorizovaný architekt; tel.č.: 736 123 764; email: milos.kudrnovsky@seznam.cz

web: pamatkovyatelier.cz

Ateliér:

Grömlingovský palác, Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1, Malá Strana

skenování památek stavebně-historický průzkum
nahoru
nahoru