Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

Projekční ateliér

Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o. vznikl v roce 2017 jako nástupce sdružení živnostníků zabývajících se již třináct let obnovou památek. Původní kolektiv atelieru obohatili noví kolegové a atelier tak výrazně navýšil svoji kapacitu.

Vlastními silami zajišťujeme zevrubnou komplexní předprojekční a projekční přípravu související s obnovou historických staveb, zahrad a urbanistických celků.

Kvalitní předprojektová příprava spočívající v dokonalém poznání památky z pohledu památkového, kulturně-historického, stavebně technického, fyzikálního a biologického tvoří základ její zdařilé obnovy. Kombinujeme tradiční a moderní postupy jako například laserové a fotogrammetrické zaměření stavby s detailní dokumentací jejich uměleckořemeslných prvků.

K památkám přistupujeme s citem a pokorou. Při projekčních pracích klademe veliký důraz na tradiční technologie a historický uměleckořemeslný detail. Jsme si vědomi, že nové prvky stavby musí být navrženy v harmonii s původní architekturou. Moderní konstrukce podléhají vývojovým trendům, a proto preferujeme jednoduchost, citlivé zasazení do prostředí a nadčasovost.

„Se zánikem každé hodnotné památky znovu umírá člověk“
Prof. Václav Girsa

obnova památek
nahoru
nahoru