Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

BÝVALÁ FARA BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

referenceBÝVALÁ FARA BÍLÁ TŘEMEŠNÁ Farní budova, 1900. referenceBÝVALÁ FARA BÍLÁ TŘEMEŠNÁ Farní budova se zahradou, 1. třetina 20. století. referenceBÝVALÁ FARA BÍLÁ TŘEMEŠNÁ Interiér farní budovy, 1. třetina 20. století. referenceBÝVALÁ FARA BÍLÁ TŘEMEŠNÁ Farní budova, původní stav, srpen 1905. referenceBÝVALÁ FARA BÍLÁ TŘEMEŠNÁ Farní budova, návrh opravy, architekt Eduard Thym, srpen 1905. referenceBÝVALÁ FARA BÍLÁ TŘEMEŠNÁ Farní budova, současný návrh obnovy. referenceBÝVALÁ FARA BÍLÁ TŘEMEŠNÁ Farní budova, současný návrh obnovy.

KATEGORIE

Obytné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby
stavebně-historický průzkum
diagnostika stavby/ stavebně technický průzkum
projektová dokumentace

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru