Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

BÝVALÁ SOCHOROVA VILA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

referenceBÝVALÁ SOCHOROVA VILA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM . referenceBÝVALÁ SOCHOROVA VILA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Pohled na vilu z jedné z přístaveb. referenceBÝVALÁ SOCHOROVA VILA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Střešní terasa s markýzou a vystupující hmotou točitého schodiště. referenceBÝVALÁ SOCHOROVA VILA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schodiště v panském křídle budovy. referenceBÝVALÁ SOCHOROVA VILA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schodiště v obslužném křídle budovy. referenceBÝVALÁ SOCHOROVA VILA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Příborník nacházející se v tzv. přípravně oddělené od kuchyně prosklenou dřevěnou příčkou . referenceBÝVALÁ SOCHOROVA VILA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Stavebně historický průzkum - stavební vývoj a památkové hodnocení objektu.

LOKALITA

Dvůr Králové nad Labem

KATEGORIE

Obytné stavby, Veřejné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning, fotogrammetrie
stavebně-historický průzkum
projektová dokumentace

POPIS STAVBY

Funkcionalistickou vilu továrníka Zdeňka Sochora navrhl architekt Josef Gočár v roce 1928. Na jejím návrhu a realizaci se podílel architekt Josef Grus, který v té době v Gočárově ateliéru působil. Stavbu vily provedl dvorský stavitel Karel Jarolímek. Práce byly dokončeny v roce 1930.

Zdeněk Sochor uprchl před druhou světovou válkou do zahraničí. V roce 1946 byla továrna a snad i vila začleněna do národního podniku Textilní tiskárny, úpravny a barevny, Dvůr Králové nad Labem, později pojmenovaného Tiba, n.p. V průběhu pozdějších let byl objekt adaptován pro potřeby zde sídlícího Lesního závodu a následně pro potřeby Domu dětí a mládeže. Vnější vzhled funkcionalistické vily byl úpravami spočívajícími v nízkých přístavbách, nových omítkách,... značně poznamenán. Vnitřní dispozice objektu byla upravena recentními dozdívkami. Bourací práce se naštěstí tomuto unikátnímu privátnímu sídlu se s výjimkou západní terasy spíše vyhnuly.

Architekt zde vytvořil dům, jehož základem je konfigurace velikostně i tvarově rozdílných hmot. Výstavba opěrných zdí, drobných zídek a schodišť umožnovala zajímavé a zároveň citlivé zasazení vily do svažitého terénu. Dvě asymetrická kvadratická tělesa dům funkčně diferencovala. Čisté linie pravých úhlů zde stály v kontrastu s jednoduchými křivkami, přičemž dohromady vytvářely vizuálně sladěný celek. Členění stavby bylo navíc zvýrazněno kontrasně barevně pojednanými plochami.

Vila byla postavena v duchu Corbusierových myšlenek, v kterých vyzdvihuje krásu účelových a racionálně řešených inženýrských konstrukcí. Na této stavbě se plně snoubí estetické a praktické řešení a objekt je tak opravdu možné nazvat „strojem na bydlení“. Josef Gočár zde plně rozvinul své moderní myšlení a i na této stavbě dokázal, že je schopen originálně reagovat na nové architektonické proudy a plnohodnotně konkurovat o generaci mladším architektům.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru