Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

BÝVALÁ VILA JOSEFA NÁHLOVSKÉHO, MĚSTSKÁ KNIHOVNA JAROMĚŘ

referenceBÝVALÁ VILA JOSEFA NÁHLOVSKÉHO, MĚSTSKÁ KNIHOVNA JAROMĚŘ Bývalá vila Josefa Náhlovského, 40. léta 20. století. .

LOKALITA

Jaroměř

KATEGORIE

Veřejné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning
diagnostika stavby

REALIZACE

2022

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru