Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

HRAD LOKET

referenceHRAD LOKET Hrad Loket s řetězovým mostem koncem 19. století. referenceHRAD LOKET Pohled na hrad Loket od severu. referenceHRAD LOKET Půdorys přízemí severního křídla, východního křídla, hejtmanského domu a křídla při věži.

KATEGORIE

Hrady

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning, fotogrammetrie

REALIZACE

2023

POPIS STAVBY

První písemné zmínky o hradu Loket pochází z roku 1234, ale toto místo bylo dle historických nálezů osídleno už v 6. století. Hrad původně sloužil jako pevnost, chrání hranice a Královskou cestu.  V roce 1337 byla Lokti králem Janem Lucemburským udělena práva královského města a členové královského rodu zde často pobývali, zejména v době vlády Lucemburků. Jedním z nejvýznamnějších panovníků, obývajících Loket, byl král Karel IV. Z této doby pochází věž a některé další části hradu. Během husitských válek zůstal Loket věrný katolictví a byl obléhán husity, kterým se ubránil. Po bitvě u Lipan se husitské války chýlily pomalu ke konci a Zikmund se stal králem. V roce 1436 byl hrad i s městem zastaven kancléři Kašparu Šlikovi, od kterého získával v době husitských válek peníze. Šlikové hrad vlastnili takřka dalších sto let a za jejich vlády došlo k několika přestavbám.  V roce 1547 byl hrad Šlikům odebrán králem Ferdinandem I. Třicetiletá válka zasáhla celou oblast okolí Lokte, město se přidalo na stranu protestantů a bylo potrestáno odebráním statků, hrad přešel pod správu císařského rychtáře. Císařská posádka zůstala v Lokti tři roky. Později císař vrátil hrad městu, ale ten už byl využíván jen k hospodářským účelům. Roku 1648 hrad vyplenili Švédové. Podle císařského příkazu se v roce 1663 zařadil Loket mezi české hraniční pevnosti a bylo nutno hrad řádně opevnit. Další ranou pro hrad Loket byl požár města v roce 1725. Jeho obranná funkce skončila a úpadek pokračoval. Markrabský dům měl jenom obvodové zdi a jednu příčnou zeď v přízemí. Objekt byl upraven na městskou sýpku. Koncem 18. století vznikla v podzemí hradu věznice a ta zde zůstala až do roku 1948, i když už v této době sloužily horní prostory jako muzeum. V roce 1950 byl hrad prohlášen městskou památkovou rezervací a v roce 1992 byl vrácen zpět městu Loket. Od roku 1993 je hrad zpřístupněn veřejnosti. Současná podoba je ze začátku 19. století, kdy se během přestavby na věznici zboural původní románský palác. 

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru