Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

MĚSTSKÉ LÁZNĚ HRADEC KRÁLOVÉ

referenceMĚSTSKÉ LÁZNĚ HRADEC KRÁLOVÉ Městské lázně v roce 1939. .

KATEGORIE

Veřejné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

stavebně-historický průzkum

REALIZACE

2024

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru