Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

RADNICE ČESKÁ LÍPA

referenceRADNICE ČESKÁ LÍPA Východní část náměstí s radnicí, 1906. referenceRADNICE ČESKÁ LÍPA Letecký snímek střechy radnice. referenceRADNICE ČESKÁ LÍPA Hlavní průčelí radnice. referenceRADNICE ČESKÁ LÍPA Pohled do krovu radnice. referenceRADNICE ČESKÁ LÍPA Půdorys krovu. referenceRADNICE ČESKÁ LÍPA Západní pohled. referenceRADNICE ČESKÁ LÍPA Svislý řez.

LOKALITA

Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka

KATEGORIE

Veřejné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning, fotogrammetrie
diagnostika stavby/ průzkum biologického napadení
projektová dokumentace

REALIZACE

2021

POPIS STAVBY

Dvoupatrová budova radnice v České Lípě je dominantou náměstí T. G. Masaryka. 

Radnice je poprvé zmiňována v roce 1465. Městská kniha ovšem o místě a podobě stavby nehovoří. V objektu současné radnice se nachází relikty z  15. století, ty ale mohly náležet radnici i bohatšímu městskému domu. Okolo roku 1500 byla budova přestavěna. V období renesance i baroka zničilo objekt několik požárů.

Někdy na konci 18. století došlo ke klasicistní přestavbě budovy. Zásadní změnu hlavního průčelí přinesl projekt varnsdorfského stavitele a architekta Gottloba Albera, který v roce 1884 zahájil jeho novorenesanční úpravu. Tu však dokončil stavitel Eduard Posselt až v roce 1886, když do ní zahrnul i vnitřní úpravy.

Prováděcí projekt obnovy střechy radnice řeší sanaci krovu a stropů nad třetím nadzemním podlažím a výměnu střešního pláště. Při návrhu obnovy byl kladen velký důraz na zachování historické autenticity a původní materie objektu. 

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru