Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

VODNÍ DÍLO LES KRÁLOVSTVÍ

referenceVODNÍ DÍLO LES KRÁLOVSTVÍ . .

KATEGORIE

Technické stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ fotogrammetrie
stavebně-historický průzkum
diagnostika stavby/ průzkum vlhkosti a salinity zdiva, průzkum biologického napadení
restaurátorský průzkum a záměr
restaurátorský průzkum a záměr omítek a jejich povrchových úprav
projektová dokumentace
návrh expozice

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru