Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

Stavebně historický průzkum

Stavebněhistorický průzkum (SHP) je vědeckou metodou, která si klade za cíl komplexní poznání historických staveb. Stavebněhistorický průzkum vychází z detailního terénního průzkumu stavby a důkladné archivní rešerše souvisejících písemných, plánových a obrazových pramenů. Spojením získaných informací je odhalován stavební vývoj objektu. Zároveň jsou památkově hodnoceny jednotlivé konstrukce a prvky, tak aby při následné obnově památky nedocházelo k nevratným ztrátám na kulturním dědictví.

stavebněhistorický průzkum staveb

Zámek Humprecht, památkové hodnocení objektu

stavebněhistorický průzkum

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, stavební vývoj zámeckého Rondelu

stavebně historický průzkum památek

Bývalá vila Zdeňka Sochora ve Dvoře Králové nad Labem, stavební vývoj a památkové hodnocení objektu

stavebněhistorický průzkum památek

Přehrada Les Království, domek hrázného, stavební vývoj objektu

stavebněhistorický průzkum staveb

Vlastivědné muzeum v Železnici, inventarizační karta vstupních dveří

nahoru
nahoru