Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

BISKUPSKÝ DVŮR V BRNĚ

referenceBISKUPSKÝ DVŮR V BRNĚ Biskupský dvůr s katedrálou sv. Petra a Pavla v roce 1900. referenceBISKUPSKÝ DVŮR V BRNĚ Biskupský dvůr s katedrálou sv. Petra a Pavla v roce 1909.

LOKALITA

Brno-město

KATEGORIE

Hrady, Sakrální stavby, Veřejné stavby, Zámky

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning, fotogrammetrie
diagnostika stavby
projektová dokumentace

REALIZACE

2023

POPIS STAVBY

Biskupský dvůr, jehož existence je doložena již roku 1352, se nachází pod Petrovem v brněnské městské části Brno-střed v katastrálním území Město Brno, na adrese Muzejní č. 1. Je tvořen souborem několika různých staveb, které obklopují parkově upravené nádvoří. Původně gotická stavba proboštství patřila brněnské kapitule, roku 1588 ji však zakoupil olomoucký biskup Stanislav II. Pavlovský. Přestavbu pro biskupa (po němž získal tento architektonický komplex svůj název) provedl v novém stylu brněnský stavitel Antonio Gabri, úpravy dokončil po roce 1600 nástupce biskupa Pavlovského kardinál František z Ditrichštejna (který nechal vystavět i sousední Dietrichsteinský palác). Z nejstarší gotické části se dochovala budova s částečně obnaženým režným cihlovým zdivem a úzkými lomenými a obdélníkovými okny a hranolová věž; v druhém patře věže je kaple vyzdobená freskami s výjevy ze života světců na stěnách. V období renesance bylo vestavěno podloubí a jednopatrová arkádová lodžie.

V Biskupském dvoře získalo své první sídlo Moravské zemské (tehdy Františkovo) muzeum, a to v roce 1818, rok po svém založení. Pro potřeby muzea bylo přistavěno v 80. letech 19. století tzv. d'Elvertovo křídlo, jehož hlavní vchod byl osazen balkonovým portálem, zdobícím původně nedlouho před tím zbořený palác Mitrovských na náměstí Svobody. Z tohoto náměstí bylo v roce 1858 přeneseno i sousoší z Merkurovy kašny od Ignáce Bendla, umístěné nyní v horní části nádvoří Biskupského dvora. Pozdější rozsáhlé stavební a parkové úpravy, dokončené roku 1963 (realizované při komplexní rekonstrukci budov muzea včetně v padesátých letech 20. století získaného – v roce 1990 však Výčtovým zákonem zpět navráceného – komplexu kapucínského kláštera, jehož jedna část, tzv. Trenckovo křídlo, částečně uzavírá Biskupský dvůr na východě), celkovou tvářnost Biskupského dvora již podstatně nezměnily.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru