Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

KAMENNÝ MOST V RAKŮVKÁCH

referenceKAMENNÝ MOST V RAKŮVKÁCH Kamenný most v Rakůvkách v 20. letech 20. století. referenceKAMENNÝ MOST V RAKŮVKÁCH Kamenný most v Rakůvkách/ návrh obnovy/ půdorys. referenceKAMENNÝ MOST V RAKŮVKÁCH Kamenný most v Rakůvkách/ návrh obnovy/ svislé řezy. referenceKAMENNÝ MOST V RAKŮVKÁCH Kamenný most v Rakůvkách/ návrh obnovy/ pohledy.

LOKALITA

Velké Meziříčí

KATEGORIE

Technické stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning, fotogrammetrie
stavebně-historický průzkum
diagnostika stavby
projektová dokumentace

REALIZACE

2023

POPIS STAVBY

Zprávy o existenci mostu v Rakůvkách se objevují v meziříčské městské knize v letech 1464 a 1467. Most měl být součástí středověké „suché“ cesty mezi hradem a městem Velké Meziříčí a Mostištěmi (směr do severní části panství). V mladších pramenech se objevuje most v souvislosti s blízkou valchou. Stávající barokní most byl několikrát opravován. Na historické fotografii jsou v líci zdiva viditelné spáry po opravách. V roce 1904 byl do jeho tělesa vložen vodovod zásobující zámek a zámecký pivovar. Ten však v průběhu 20. století ztratil svoji funkci (údajně 40-50. léta) a most přestal být jakkoliv udržován. Dodatečné vložení tohoto potrubí narušilo původní konstrukci mostu. Vlivem tohoto zásahu a dlouhodobou pozdější neúdržbou došlo v 80. letech k částečné destrukci mostovky, klenby a opěr. Rovněž měly být z mostu odváženy i kameny na stavební práce v okolních domech. 

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru