Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

BYTOVÝ DŮM Č.P. 204 ŽELEZNICE

referenceBYTOVÝ DŮM Č.P. 204 ŽELEZNICE . .

KATEGORIE

Obytné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning
diagnostika stavby/ průzkum vlhkosti a salinity zdiva
restaurátorský průzkum a záměr omítek a jejich povrchových úprav
restaurátorský průzkum a záměr truhlářských prvků
restaurátorský průzkum a záměr kamenických prvků
projektová dokumentace

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru