Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

KOSTEL SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ

referenceKOSTEL SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ . referenceKOSTEL SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ Kostel krátce po jeho výstavbě v Jiráskových sadech. referenceKOSTEL SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ Pohled na obnovený kostel. referenceKOSTEL SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ Pohled do interiéru kostela. referenceKOSTEL SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ Pohled do interiéru kostela. referenceKOSTEL SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ Virtuální model kostela. referenceKOSTEL SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ Ikonostas oddělující loď od oltářního prostoru - fotogrammetrické zaměření. referenceKOSTEL SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ Obraz Přesvaté Bohorodice Hodégétria. referenceKOSTEL SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ Jedna z virtuálně spojených maleb na trámech. referenceKOSTEL SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ Dokumentace pro provedení stavby - svislé řezy.

LOKALITA

Hradec Králové

KATEGORIE

Lidová architektura, Sakrální stavby, Umění, Veřejné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning, fotogrammetrie
stavebně-historický průzkum
diagnostika stavby/ průzkum biologického napadení
restaurátorský průzkum a záměr truhlářských prvků
restaurátorský průzkum mobiliáře
projektová dokumentace

POPIS STAVBY

Kostel svatého Mikuláše stojící v Jiráskových sadech v Hradci Králové je spjat s dlouhou a bohatou historií Karpat a jejich obyvatel. Dříve se tradovalo, že byl kostel původně vystavěn kdesi v Polsku. Tuto domněnku se však podařilo v nedávné době vyvrátit.
Drobná dřevěná stavba byla postavena počátkem 17. století v obci Habura na východním Slovensku. Zde byl zasvěcen svatému Michaelu archandělovi. V polovině 18. století byl kostel prodán a převezen do nedaleké obce Malá Poľana, kde byl vysvěcen a odevzdán pod ochranu sv. Mikuláše Divotvorce. V roce 1935 zakoupilo kostel město Hradec Králové jako památník obětí 1. světové války. Kostel byl rozebrán a převezen do Jiráskových sadů, kde byl znovu postaven.

V roce 2013 započala příprava celkové obnovy tohoto sakrálního areálu. Jeho vlastní oprava probíhala v letech 2016 – 2019. Výmalba interiéru kostela a veškeré prvky mobiliáře byly kompletně restaurovány. V objektu byla instalována moderní technická zařízení chránící areál před vandaly, požárem i nepřízní počasí. Důmyslný systém ochrany je zároveň proveden tak, aby nenarušoval vnímání stavby.

Kostel byl v červenci roku 2019 opětovně zpřístupněn. Sakrální areál je ve správě Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti. Návštěva dřevěného kostela svatého Mikuláše tak umožňuje zájemcům nahlédnout do duchovního světa jiné kulturní tradice.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru