Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

FORT TABULOVÝ VRCH, BÝVALÁ PEVNOST OLOMOUC

referenceFORT TABULOVÝ VRCH, BÝVALÁ PEVNOST OLOMOUC Historický pohled na vstup do reduitu. referenceFORT TABULOVÝ VRCH, BÝVALÁ PEVNOST OLOMOUC Letecký pohled na fort od západu. referenceFORT TABULOVÝ VRCH, BÝVALÁ PEVNOST OLOMOUC Historický půdorysný plán fortu. referenceFORT TABULOVÝ VRCH, BÝVALÁ PEVNOST OLOMOUC Historický plán fortu se svislými řezy. referenceFORT TABULOVÝ VRCH, BÝVALÁ PEVNOST OLOMOUC Půdorysný plán fortu v úrovni 1.N.P. s vyznačením stavebního vývoje. referenceFORT TABULOVÝ VRCH, BÝVALÁ PEVNOST OLOMOUC Půdorysný plán fortu v úrovni 2.N.P. s vyznačením památkového hodnocení. referenceFORT TABULOVÝ VRCH, BÝVALÁ PEVNOST OLOMOUC Nástěnná malba v interiéru kasematové hradby.

LOKALITA

Olomouc

KATEGORIE

Technické stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

stavebně-historický průzkum
restaurátorský průzkum a záměr

REALIZACE

2023

POPIS STAVBY

Fort na Tabulovém vrchu byl navržen v letech 1833-1834 renomovaným inženýrem Camillo Vacanim. Výstavba objektu, který se nacházel 1100 metrů od města, pak probíhala bez větších komplikací v letech 1839 až 1846. Fort na Tabulovém vrchu je mohutným pevnostním objektem ve tvaru lunety, který disponoval čtyřmi liniemi obrany. Vnější obrannou linii tvořilo předpolí s krytou cestou a podzemním systémem zděných minových chodeb. Ve druhé linii obrany se nacházela kasematní hradba s třemi příkopovými kaponiérami, ve třetí mohutný téměř 19 metrů široký, podkovovitý a na bocích kasematovaný val, ve čtvrté pak dvoupodlažní kasárenský objekt, tzv. reduit. Týl fortu byl zajištěn ještě pevnostním objektem ve tvaru bastionu. K pevnůstce vedla krytá cesta, jež se napojovala na silniční síť v předpolí olomoucké bastionové pevnosti. Vojenská posádka byla na fortu, jenž přišel státní pokladnu na 500 000 zl., stabilně ubytována od roku 1847. V mírových dobách zde sloužilo průměrně 300 mužů. Pokud se fort nacházel v pohotovostním režimu, především při vojenských cvičeních, zvýšil se počet osádky na 700 mužů. V roce 1866 zde sloužilo 840 vojáků a na objektu bylo umístěno 23 děl. Po roce 1866 plnila pevnůstka na Tabulovém vrchu především funkci kasárenského objektu a vojenského skladu, částečně sloužila také k internaci vězňů. Po zrušení pevnostního statusu Olomouce v roce 1886 byly objekty fortu využívány armádou jako ubikace důstojníků, kreslírny, sklady vojenského zdravotního materiálu a k archivním účelům. V roce 2011 byla pevnůstka, která je nemovitou kulturní památkou, převedena do majetku Fakultní nemocnice v Olomouci.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru