Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

FORT TABULOVÝ VRCH, BÝVALÁ PEVNOST OLOMOUC

referenceFORT TABULOVÝ VRCH, BÝVALÁ PEVNOST OLOMOUC . referenceFORT TABULOVÝ VRCH, BÝVALÁ PEVNOST OLOMOUC .

LOKALITA

Olomouc

KATEGORIE

Technické stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

stavebně-historický průzkum
restaurátorský průzkum a záměr

REALIZACE

2023

POPIS STAVBY

Fort na Tabulovém vrchu byl navržen v letech 1833-1834 renomovaným inženýrem Camillo Vacanim. Výstavba objektu, který se nacházel 1100 metrů od města, pak probíhala bez větších komplikací v letech 1839 až 1846. Fort na Tabulovém vrchu je mohutným pevnostním objektem ve tvaru lunety, který disponoval čtyřmi liniemi obrany. Vnější obrannou linii tvořilo předpolí s krytou cestou a podzemním systémem zděných minových chodeb. Ve druhé linii obrany se nacházela kasematní hradba s třemi příkopovými kaponiérami, ve třetí mohutný téměř 19 metrů široký, podkovovitý a na bocích kasematovaný val, ve čtvrté pak dvoupodlažní kasárenský objekt, tzv. reduit. Týl fortu byl zajištěn ještě pevnostním objektem ve tvaru bastionu. K pevnůstce vedla krytá cesta, jež se napojovala na silniční síť v předpolí olomoucké bastionové pevnosti. Vojenská posádka byla na fortu, jenž přišel státní pokladnu na 500 000 zl., stabilně ubytována od roku 1847. V mírových dobách zde sloužilo průměrně 300 mužů. Pokud se fort nacházel v pohotovostním režimu, především při vojenských cvičeních, zvýšil se počet osádky na 700 mužů. V roce 1866 zde sloužilo 840 vojáků a na objektu bylo umístěno 23 děl. Po roce 1866 plnila pevnůstka na Tabulovém vrchu především funkci kasárenského objektu a vojenského skladu, částečně sloužila také k internaci vězňů. Po zrušení pevnostního statusu Olomouce v roce 1886 byly objekty fortu využívány armádou jako ubikace důstojníků, kreslírny, sklady vojenského zdravotního materiálu a k archivním účelům. V roce 2011 byla pevnůstka, která je nemovitou kulturní památkou, převedena do majetku Fakultní nemocnice v Olomouci.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru