Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

PAJKROVA FLOŠNA, BÝVALÁ PEVNOST HRADEC KRÁLOVÉ

referencePAJKROVA FLOŠNA, BÝVALÁ PEVNOST HRADEC KRÁLOVÉ Pajkrova flošna, počátek 20. století. referencePAJKROVA FLOŠNA, BÝVALÁ PEVNOST HRADEC KRÁLOVÉ Původní plánová dokumentace, 1788. referencePAJKROVA FLOŠNA, BÝVALÁ PEVNOST HRADEC KRÁLOVÉ Zaměření stávajícího stavu Pajkrovy flošny/ Půdorys 1.N.P.. referencePAJKROVA FLOŠNA, BÝVALÁ PEVNOST HRADEC KRÁLOVÉ Studie rekonstrukce Pajkrovy flošny/ Situace. referencePAJKROVA FLOŠNA, BÝVALÁ PEVNOST HRADEC KRÁLOVÉ Studie rekonstrukce Pajkrovy flošny/ Půdorys 1.N.P.. referencePAJKROVA FLOŠNA, BÝVALÁ PEVNOST HRADEC KRÁLOVÉ Studie rekonstrukce Pajkrovy flošny/ Svislé řezy. referencePAJKROVA FLOŠNA, BÝVALÁ PEVNOST HRADEC KRÁLOVÉ Studie rekonstrukce Pajkrovy flošny/ Pohledy. referencePAJKROVA FLOŠNA, BÝVALÁ PEVNOST HRADEC KRÁLOVÉ Studie rekonstrukce Pajkrovy flošny/ Vizualizace severního průčelí objektu. referencePAJKROVA FLOŠNA, BÝVALÁ PEVNOST HRADEC KRÁLOVÉ Studie rekonstrukce Pajkrovy flošny/ Vizualizace severního průčelí objektu. referencePAJKROVA FLOŠNA, BÝVALÁ PEVNOST HRADEC KRÁLOVÉ Studie rekonstrukce Pajkrovy flošny/ Vizualizace prostoru plánované knihovny.

LOKALITA

Hradec Králové

KATEGORIE

Technické stavby, Veřejné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning, fotogrammetrie
stavebně-historický průzkum
diagnostika stavby
restaurátorský průzkum a záměr
architektonická studie

REALIZACE

2023

POPIS STAVBY

Bastionová pevnost Hradec Králové vznikla v reakci na ztrátu Slezska a Kladska ve slezských válkách v polovině 18. století. Nejprve proběhla v l. 1766-1778 stavba zemní pevnosti, již r. 1774 vznikly plány na její přestavbu ve zděnou. Výstavba probíhala současně se stavbou pevností Terezín a Ples (Josefov) v letech 1779-1790. Součástí obranného systému zděné pevnosti byly tři do inundace vysunuté objekty flèche (zv. flošny), dělostřelecké lunety s předloženým šípem a kasematním objektem v týle. Flèche je do předpolí vysunutý obranný prvek (luneta), bránící snadnému přístupu obléhatele k pevnosti. 

Vlastní kasematní objekt byl navržen jako jednopodlažní půdorysně symetrická pětitraktová stavba s průjezdem uprostřed. Celý objekt byl vystavěn z režného cihelného zdiva. Kasematní objekt s dělostřeleckými kasematy, muničními sklady, ubytovacími prostory a průjezdem na lunetu vystupuje ze zátopové kotliny.

Po zrušení pevnosti se majitelem flèche XL stalo roku 1893 královské věnné město Hradec Králové. Sneseny byly části lunety nad podlahou kasematního objektu, příkopy byly zasypány a kasematní objekt byl upraven na dílny výrobny pian, západní část posléze na obytné prostory. Dochoval se kasematní objekt, přístupová komunikace a pod terénem boky šípu a spodní partie lunety.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru