Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

PAJKROVA FLOŠNA, BÝVALÁ PEVNOST HRADEC KRÁLOVÉ

referencePAJKROVA FLOŠNA, BÝVALÁ PEVNOST HRADEC KRÁLOVÉ Pajkrova flošna, počátek 20. století. referencePAJKROVA FLOŠNA, BÝVALÁ PEVNOST HRADEC KRÁLOVÉ Původní plánová dokumentace, 1788.

LOKALITA

Hradec Králové

KATEGORIE

Technické stavby, Veřejné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning, fotogrammetrie
stavebně-historický průzkum
diagnostika stavby
restaurátorský průzkum a záměr
architektonická studie
projektová dokumentace

REALIZACE

2022

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru