Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

HRAD KRAŠOV

referenceHRAD KRAŠOV Hrad Krašov v roce 1795. referenceHRAD KRAŠOV Hrad Krašov v roce 1845. referenceHRAD KRAŠOV Perspektivní pohled na virtuální model hradu Krašova od jihovýchodu. referenceHRAD KRAŠOV Perspektivní pohled na virtuální model hradu Krašova od severovýchodu. referenceHRAD KRAŠOV Perspektivní pohled na virtuální model hradu Krašova od severozápadu. referenceHRAD KRAŠOV Perspektivní pohled na virtuální model hradu Krašova od jihozápadu. referenceHRAD KRAŠOV Půdorys 1.N.P. hradu Krašova. referenceHRAD KRAŠOV Půdorys 2.N.P. hradu Krašova. referenceHRAD KRAŠOV Ortofotopohled na virtuální model hradu Krašova od jihu.

KATEGORIE

Hrady, Sakrální stavby, Zámky

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning, fotogrammetrie
stavebně-historický průzkum
diagnostika stavby
architektonická studie
projektová dokumentace

REALIZACE

2022

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru