Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

BÝVALÁ MĚSTSKÁ SPOŘITELNA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

referenceBÝVALÁ MĚSTSKÁ SPOŘITELNA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Kolorovaná pohlednice z počátku 20. století zachycující severní část královédvorského náměstí . referenceBÝVALÁ MĚSTSKÁ SPOŘITELNA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Návrh spořitelny ve Dvoře Králové nad Labem - fasáda/ Vojtěch Pikl, Václav Vejrych/ 1908. referenceBÝVALÁ MĚSTSKÁ SPOŘITELNA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Návrh spořitelny ve Dvoře Králové nad Labem - první patro/ Vojtěch Pikl, Václav Vejrych/ 1908. referenceBÝVALÁ MĚSTSKÁ SPOŘITELNA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Interiér bývalé kanceláře předsedy spořitelny. referenceBÝVALÁ MĚSTSKÁ SPOŘITELNA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Interiér bývalé kanceláře ředitele spořitelny. referenceBÝVALÁ MĚSTSKÁ SPOŘITELNA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Interiér schodištové haly v přístavbě spořitelny.

LOKALITA

Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G Masaryka

KATEGORIE

Veřejné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

stavebně-historický průzkum

REALIZACE

2022

POPIS STAVBY

 

Parcela s tehdejšími domy č. p. 3 a 4 byla zakoupena spořitelnou Královédvorskou v roce 1906. Následně byla vypsána architektonická soutěž na zbourání obou domů a stavbu nové budovy spořitelny. Celkem bylo do soutěže doručeno 35 projektů. Projekty byly opatřeny pouze hesly, autoři byly uvedeni v samostatných uzavřených obálkách. Hodnocení projektů probíhalo v několika kolech. Předsedou výběrové komise byl známý architekt Dušan Jurkovič. První cenu získali bratři V. a F. Kavalírové,  architekti a stavitelé v Praze, druhou cenu architekti Vojtěch Pikl a Václav Vejrych z Královských Vinohrad a třetí cenu architekti Valentin Hrdlička a Otakar Koťátko z Brna. I přes výhru bratří Kavalírů realizovali stavbu architekti Vojtěch Pikl a Václav Vejrych, kteří se umístili na druhém místě.

Stavba byla povolena v dubnu 1908. Výstavba dvoupatrové budovy probíhající mezi lety 1908-1910 zadaná staviteli Labouťkovi se neobešla bez problémů. V průběhu stavby byly poškozeny oba sousední domy a spor o platby souvisejících oprav musel řešit až smírčí soud. Po vypracování několika posudků, výpovědích zúčastněných a prostudování veškerých písemných materiálů dospěl soud k závěru, že k poškození sousedních objektů došlo zejména úpravami projektu při realizaci stavby a pozdě dodanými stavebními materiály. Většinu viny nesl investor, nikoliv stavitel. K předmětné stavbě jsou dochovány naceněné rozpočty stavitele i účty za stavbu samotnou.

V roce 1928 byl odkoupen sousední dům č.p. 5 za účelem rozšíření stávající spořitelny. Projekt byl v roce 1928 zadán dvojici pražských architektů Freiwald a Böhm, kteří již měli bohaté zkušenosti s realizacemi bankovních domů z jiných měst. Stavba samotná byla svěřena místnímu architektu a staviteli Karlu Jarolímkovi. Na práci se podílelo množství dílčích dodavatelů (např. František Loukota z Liberce – továrna na kovové zboží; Klazar továrna na koberce; M. Fessl a K. Kadlec závod malířský ; Kaloria – závod pro zařizování ústředních topení a větrání či Průmysl pro linoleum Praha). Stavba byla dokončena a předána k užívání v roce 1932. Po dokončení stavby nebyli zřejmě všichni zástupci spořitelny s její podobou spokojeni. Dle dochované korespondence se jim nelíbila podoba hlavní fasády s rozměrnými okny, vnitřní obklady z italského mramoru, podoba nábytku atd. I k této fázi výstavby jsou dochovány rozpočty stavitele, dílčích dodavatelů a korespondence mezi jednotlivými subjekty.

V 90. letech prošla budova spořitelny celkovou, poměrně citlivou obnovou.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru