Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

KINO SVĚT DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

referenceKINO SVĚT DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM . referenceKINO SVĚT DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM . referenceKINO SVĚT DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Návrh obnovy jihovýchodního průčelí. referenceKINO SVĚT DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Detailní návrh repliky původních vstupních dveří. referenceKINO SVĚT DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Detailní návrh repliky původního okna.

LOKALITA

Dvůr Králové nad Labem, náměstí Václava Hanky

KATEGORIE

Veřejné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning, fotogrammetrie
stavebně-historický průzkum
diagnostika stavby
projektová dokumentace

REALIZACE

2020

POPIS STAVBY

Budova někdejší sokolské tělocvičny byla vystavěna v roce 1895 v prostoru Hankova náměstí dle návrhu architekta Aloise Čenského (autor návrhu pražského Vinohradského divadla). Neorenesanční budova byla v roce 1927 upravena  ve stylu Art deco na biograf.

Pohledově exponovaná, novodobými úpravami značně poškozená průčelí budovy kina Svět budou rehabilitována do někdejší art decové podoby. Při obnově fasád bude kladen důraz na zachování stávajících historických omítek a štukové výzdoby a na řemeslně dokonalé replikování původních oken a dveří.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru