Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

ZÁMEK PŘEROV NAD LABEM

referenceZÁMEK PŘEROV NAD LABEM . referenceZÁMEK PŘEROV NAD LABEM Pohled na zámek od severu. referenceZÁMEK PŘEROV NAD LABEM Pohled na zámek od jihovýchodu. referenceZÁMEK PŘEROV NAD LABEM Gotický portál. referenceZÁMEK PŘEROV NAD LABEM Hlavní sál. referenceZÁMEK PŘEROV NAD LABEM Pohled do krovu. referenceZÁMEK PŘEROV NAD LABEM Fotogrammetrické zaměření jižní fasády.

KATEGORIE

Zámky

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning, fotogrammetrie
stavebně-historický průzkum
diagnostika stavby/ stavebně technický průzkum
restaurátorský průzkum a záměr
projektová dokumentace

POPIS STAVBY

První písemná zmínka o tvrzi v Přerově je z roku 1419. Snad na přelomu 15. a 16. století došlo k přestavbě původní tvrze na honosnější sídlo. Od roku 1524 patřil přerovský statek Pražanům. V 60. letech 16. století prošel areál zámku přestavbou navrženou císařským architektem Bonifácem Wolmutem. Stavbu prováděl stavitel Matteo Borgorelli. V rámci přestavby byla krom jiného v přízemí v jihovýchodním rohu zámku u arkýře zřízena velká neklenutá světnice s dřevěným stropem či bohatá sgrafitová výzdoba fasád. 

Zásadní negativní dopad na zámek měly události třicetileté války, jelikož se zámek nacházel na trase všech velkých vojenských tažení. V dalších letech je zámek popisován jako zpustlý či zchátralý. V druhé polovině 19. století vlastnil zámek arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský, který chtěl objekt využívat jako lovecký zámeček, což vedlo k realizaci větších stavebních úprav. Po roce 1918 připadl zámek nově vzniklé Československé republice a byl spravován ministerstvem zemědělství. V roce 1958 započali Eva a Olbram Zoubkovi restaurovat sgrafitovou výzdobu zámku. Opravy zámku trvaly až do roku 1976. Další větší práce na zámku byly prováděny v 90. letech. 

Zámek je nyní v majetku Českého rozhlasu. Zpracována je projektová dokumentace na obnovu jeho vnějšího pláště.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru