Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

POLICIE ČR, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

referencePOLICIE ČR, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE . referencePOLICIE ČR, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Perspektivní pohled na budovu. referencePOLICIE ČR, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Zasedací místnost. referencePOLICIE ČR, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pohled na hlavní průčelí od severovýchodu. referencePOLICIE ČR, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pohled do haly východního křídla. referencePOLICIE ČR, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Stavebně historický průzkum, inventarizace.

LOKALITA

Hradec Králové

KATEGORIE

Veřejné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

stavebně-historický průzkum
architektonická studie

REALIZACE

2021

POPIS STAVBY

Stavbu v duchu funkcionalismu vystavěnou mezi lety 1928 a 1932 navrhl pro ředitelství československých státních drah Josef Gočár. Hlavní křídlo monumentální čtyřkřídlé budovy vyplňuje celou jižní frontu Ulrichova náměstí. V bočních křídlech se nacházejí otevřené ochozové haly osvětlované střešními světlíky. Ochozové haly, jakožto nový prvek administrativních budov, byl krátce před touto realizací použit v pražském Veletržním paláci (výstavba 1924-1928). V budově ředitelství státních drah jsou navíc ochozy spojeny lávkami.

Nad hlavním vchodem je osazen monumentální reliéf navržený sochařem Bedřichem Stefanem. Podle Stefanova návrhu bylo dílo provedeno v závodě hradeckého sochaře Josefa Škody. Dominantou vestibulu je pětice vitrážových výplní od Josefa Kaplického.

 V budově sídlí Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru