Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

BÝVALÁ ZLATNÍKOVA VILA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

referenceBÝVALÁ ZLATNÍKOVA VILA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM . referenceBÝVALÁ ZLATNÍKOVA VILA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Nákres na stavbu rodinného domu. referenceBÝVALÁ ZLATNÍKOVA VILA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Pohled na hlavní průčelí. referenceBÝVALÁ ZLATNÍKOVA VILA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Pohled na dům ze zahrady.

LOKALITA

Dvůr Králové nad Labem

KATEGORIE

Obytné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning, fotogrammetrie
stavebně-historický průzkum
projektová dokumentace

REALIZACE

2021

POPIS STAVBY

Vila manželů Zlatníkových byla navržena Janem Vítkem, úředně oprávněným mistrem zednickým, v roce 1910. Stavba dokončená v květnu následujícího roku byla oproti návrhu rozšířena o věžičku a dřevěnou krytou verandu.

Objekt je zcela autenticky dochován. Vnější plášť budovy nedoznal od doby své výstavby žádných stavebních změn. Rovněž dispozice objektu je původní, bez jakýchkoliv pozdějších zásahů. Zcela unikátní je intaktní zachování veškerých uměleckořemeslných prvků v objektu. Truhlářské prvky jsou osazeny původním kováním a opatřeny původním fládrováním. Nachází se zde množství zdobných kovářských prvků. Dochovány jsou rovněž kamenické, klempířské a sklenářské prvky, původní povrchové úpravy omítek a dlažby.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru