Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

MUZEUM NÁCHODSKA Č.P 18, NÁCHOD

referenceMUZEUM NÁCHODSKA Č.P 18, NÁCHOD Pohlednice zachycující klasicistní podobu domu. referenceMUZEUM NÁCHODSKA Č.P 18, NÁCHOD Hlavní průčelí domu upravené v secesním tvarosloví. referenceMUZEUM NÁCHODSKA Č.P 18, NÁCHOD Hlavní průčelí domu v roce 2019. referenceMUZEUM NÁCHODSKA Č.P 18, NÁCHOD Návrh obnovy přízemí domu. referenceMUZEUM NÁCHODSKA Č.P 18, NÁCHOD Návrh obnovy prvního patra domu. referenceMUZEUM NÁCHODSKA Č.P 18, NÁCHOD Návrh obnovy - podélný řez. referenceMUZEUM NÁCHODSKA Č.P 18, NÁCHOD Návrh obnovy hlavního průčelí domu.

LOKALITA

Náchod

KATEGORIE

Veřejné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning
stavebně-historický průzkum
projektová dokumentace

REALIZACE

2019-2021

POPIS STAVBY

Patrová budova byla původně vystavěna v pozdně barokním až raně klasicistním duchu. Přízemí objektu bylo zděné, patro roubené. Od konce 18. století až do počátku 20. století zde byla provozována lékárenská živnost. Na počátku 20. století prošlo hlavní průčelí domu secesní úpravou. Další výrazné změny doznalo průčelí ve 20. letech, kdy byl zřízen nový výkladec a valbová střecha byla upravena na střechu polovalbovou. Razantní a necitlivá  přestavba domu byla realizována mezi lety 1989 až 1992.

V současné době se předmětná stavba nachází ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Budova projde celkovou stavební obnovou, při níž budou odstraněny její závažné stavebně-technické a estetické nedostatky. Budově bude navrácen její starší vzhled zachycený na fotografii z roku 1905. Součástí plánované obnovy bude i rehabilitace původního domovního dvora. V podkroví objektu bude zřízen víceúčelový sál.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru