Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

PRAŽSKÝ HRAD, KANCELÁŘE PRVNÍ DÁMY

referencePRAŽSKÝ HRAD, KANCELÁŘE PRVNÍ DÁMY Hradčanské náměstí v roce 1838. .

KATEGORIE

Hrady, Veřejné stavby, Zámky

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning
diagnostika stavby/ stavebně technický průzkum
architektonická studie
projektová dokumentace

REALIZACE

2023

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru