Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

VESELÝ KOPEC Č.P. 4, MUZEUM V PŘÍRODĚ VYSOČINA

referenceVESELÝ KOPEC  Č.P. 4, MUZEUM V PŘÍRODĚ VYSOČINA Vyobrazení usedlosti pocházející z druhé poloviny 19. století. .

LOKALITA

Veselý Kopec, Vysočina

KATEGORIE

Lidová architektura

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning, fotogrammetrie
stavebně-historický průzkum
diagnostika stavby/ průzkum biologického napadení
projektová dokumentace

REALIZACE

2021

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru