Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

BÝVALÁ MĚSTSKÁ SPOŘITELNA JILEMNICE

referenceBÝVALÁ MĚSTSKÁ SPOŘITELNA JILEMNICE Jilemnické náměstí, 1. polovina 20. století. referenceBÝVALÁ MĚSTSKÁ SPOŘITELNA JILEMNICE Městská Spořitelna v Jilemnici, počátek 20. století. referenceBÝVALÁ MĚSTSKÁ SPOŘITELNA JILEMNICE Bankovní hala ve 30. letech 20. století. referenceBÝVALÁ MĚSTSKÁ SPOŘITELNA JILEMNICE Historický plán architekta Jana Vejrycha datovaný do roku 1909. referenceBÝVALÁ MĚSTSKÁ SPOŘITELNA JILEMNICE Půdorys 1.N.P. budovy Spořitelny s vyznačením jejího stavebního vývoje. referenceBÝVALÁ MĚSTSKÁ SPOŘITELNA JILEMNICE Půdorys 2.N.P. budovy Spořitelny s vyznačením jejího památkového hodnocení.

LOKALITA

Jilemnice

KATEGORIE

Komerční stavby, Veřejné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

stavebně-historický průzkum
diagnostika stavby
projektová dokumentace

REALIZACE

2022

POPIS STAVBY

Budova městské spořitelny byla vystavěna na místě dvou starších domů – č.p. 140 a 141.
Práce na stavbě navržené Janem Vejrychem započaly v létě roku 1909. Budova byla
dokončena se zpožděním v listopadu 1911. Na sochařské výzdobě fasády se podíleli sochaři
L. Herzl, A. Zelinka a V. Antoš. Do výklenků vestibulu vyhotovil sochař V. Popp osm reliéfů.
Malířské výzdoby dvorany se ujal Akad. malíř O. Peters, R. Adámek, R. Schlosser. Na
hlavním schodišti byla osazena socha štítonoše zhotovená sochařem V. Poppem.
Objekt je zcela unikátně intaktně dochován. Od doby výstavby došlo k několika úpravám,
původní dispozice však nebyla nikterak zásadně porušena. Nejrozsáhlejší stavební práce byly
v objektu provedeny v roce 1936, kdy prošel interiér budovy modernizací. Bankovní dvorana
byla upravena dle návrhu ing. arch. O. Nehyby. Na blíže nespecifikovanou úpravu některých
místností byla pozvána firma Freiwald – Böhm – stavitelé z Prahy. V přízemí objektu byla
zřízena nová trezorová místnost.
V období mezi roky 1936 – 1949 byly překryty dva trojúhelníkové obrazy v tympanonech
dvorany. Autorství novodobých obrazů lze přičíst malíři V. Hrabovi. V průběhu druhé poloviny
20. století byly v objektu prováděny pouze drobné stavební úpravy.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru