Památkový atelier
Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: +420 773 930 755, e-mail: info@pamatkovyatelier.cz

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB
PROJEKČNÍ ATELIER
PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB, s.r.o.

GAYEROVY KASÁRNY HRADEC KRÁLOVÉ, KAVALÍR XXXIII

referenceGAYEROVY KASÁRNY HRADEC KRÁLOVÉ, KAVALÍR XXXIII . referenceGAYEROVY KASÁRNY HRADEC KRÁLOVÉ, KAVALÍR XXXIII Plán bastionu č. VIII a kavalíru č. XXXIII, 1790. referenceGAYEROVY KASÁRNY HRADEC KRÁLOVÉ, KAVALÍR XXXIII Účtovací plán kavalíru č. XXXIII, budova A, 1899. referenceGAYEROVY KASÁRNY HRADEC KRÁLOVÉ, KAVALÍR XXXIII Účtovací plán kavalíru č. XXXIII, budova A, 1899. referenceGAYEROVY KASÁRNY HRADEC KRÁLOVÉ, KAVALÍR XXXIII Grafické vyhodnocení stavebního vývoje 1.N.P. kavalíru B. referenceGAYEROVY KASÁRNY HRADEC KRÁLOVÉ, KAVALÍR XXXIII Památkové hodnocení 2.N.P. kavalíru B.

LOKALITA

Hradec králové, Gayerovy kasárny

KATEGORIE

Technické stavby, Veřejné stavby

PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI

geodetické zaměření stavby/ laserscanning, fotogrammetrie
stavebně-historický průzkum

REALIZACE

2022

POPIS STAVBY

 

Císařsko královská pevnost Hradec Králové byla vystavěna ve dvou stavebních etapách. První probíhala mezi lety 1766-1778, druhá v období mezi lety 1779-1790. Výstavba kavalírů ve čtveřici někdejších bastionů spadá do druhé fáze této výstavby.

V roce 1899, kdy již byla královéhradecká pevnost zrušena, byl kavalír č. XXXIII částečně odbourán a jeho ponechané zbytky prošly výraznou přestavbou. Odbourány byly nájezdové rampy, ze střechy byl sejmut střešní kryt. Nad prvním nadzemním podlažím bylo vystavěno patro s terasou. Objekt nově sloužící jako zásobovací sklady získal neoklasicistní podobu.

Další výrazná přestavba objektu proběhla v 90. letech, kdy se stal majetkem města. V této době se jednalo o zanedbanou, dlouhodobě neudržovanou stavbu. Vnější vzhled stavby byl sjednocen, úpravy vnitřních prostor realizovaly jednotliví nájemci.

I přes tyto razantní úpravy si objekt v interiéru zachoval kasematový charakter a je ojedinělou ukázkou pevnostní stavby tohoto druhu v Hradci Králové.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru
nahoru